Puustelli

OM KÖKEN
Puustelli strävar efter att göra det enkelt och bekvämt att skaffa sig ett nytt högklassigt kök. Ett brett sortiment av funktionella och högkvalitativa köksmöbler i finländsk design och ett omfattande serviceerbjudande garanterar att varje kund kan få det kök som önskas.

Puustelli tänker på framtiden. Därför har miljö- och hållbarhetsfrågor varit en central del i produktutvecklingen i över 20 år. Det mest framgångsrika resultatet av detta hittills är kökskonceptet Puustelli Miinus, ett supermiljökök som halverar miljöpåverkan jämfört med ett standardkök.

OM PUUSTELLI
Puustelli är ett familjeägt företag som står för finsk snickeritradition sedan 1920. Den första butiken i Sverige öppnades 1991 och idag finns det elva stycken runt omkring i Stockholm, Mälardalen och Göteborg.

Puustelli tar hand om hela köksrenoveringar från planeringsstadiet till installation.  Köksplaneringen utförs hemma hos kunden, där inredaren mäter, planerar och tillsammans med beställaren diskuterar estetiska och praktiska lösningar.

Monteringen av det färdiga köket utförs alltid av en certifierad Puustellimontör som utöver kunskap inom snickeri även har utbildning på Puustellis alla produkter.

PUUSTELLI.SE
MIINUS.SE