Ballingslöv

Historien om Ballingslöv AB är på många sätt historien om svenska kök och hem. När disponent Albin Svensson 1929 grundade AB Ballingslövs Träförädling blåste funktionalismens vindar. Det som tidigare hette Salongen framhölls nu som Var Dags Rum – ett ljust och lättstädat rum med plats för barn och lek istället för tunga matsalsmöbler och dammsamlande draperier. I köket lyftes rationalitet, standardisering och förenkling fram som moderna löften om framtiden.

För fabriken i Ballingslöv innebar detta en möjlighet till specialisering. Genom framsynta investeringar i maskiner, samt en hög arbetsglädje och ansvarskänsla som kom att kallas ”Ballingslövsandan”, positionerade sig den lilla orten i norra Skåne som en viktig aktör på den svenska marknaden. Det måttsystem med flexibla moduler för kök som man utvecklade kom till och med att bli grunden för det som sedermera skulle bli Svensk Standard.

I nästan nittio år har fabriken i Ballingslöv fortsatt att bygga svenska kök efter tidens behov och önskemål. Man har sett trender komma och gå, och har konsekvent hållit fast vid tanken att kvalitet och erfarenhet gör det möjligt att bana ny mark. Man har behållit det man vet fungerar, men är alltid nyfikna på nya lösningar.

Ballingslöv AB ingår i koncernen Ballingslöv International AB. Ballingslöv International AB innefattar flera koncept inom kök, bad och förvaringslösningar och är representerade i stora delar av Europa. Ballingslöv International ägs till 100 % av Stena Adactum AB.

Albins väg 5
281 87 Ballingslöv
Tel: 0451-460 00

Klicka här för att besöka Ballingslövs hemsida.